Årsmöte 2019

Vi har ju haft årsmöte, så här kommer lite info om vad som blev behandlat för Er som vill veta

                                                                   Staffanstorpshundklubb   Årsmöte 2019-02-27

 

1. Mötet öppnas                          Mötet öppnades av Jens Larsen som hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

2. Fastställande av röstlängd     Antal röstberättigade uppgick till 15 stycken.

 

3. Mötets utlysande                    Mötet är utlyst på hemsidan och på Facebook vilket mötet godkände.

 

4. Godkännande av                     Dagordningen godkändes av mötet.

    dagordningen

 

5. Val av mötets funktionärer

    a) ordförande                           Till ordförande valdes Jens Larsen

    b) sekreterare                           Till sekreterare valdes Anne Bengtsson

    c) två justerare                         Till justerare valdes Annika Ingvarsson och Stefan Partoft

 

6. Verksamhetsberättelse 2018

    verksamhetsplan 2019             Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan delades ut till mötesdeltagarna.

 

7. Ekonomi – kassörens rapport  Kassören gick igenom resultatrapporten för 2018 och det konstaterades att vi har en god ekonomi.

 

8. Revisionsberättelse                   Revisionsberättelsen lästes upp. Vår nuvarande revisor går i pension men vi fortsätter att köpa

                                                        in tjänsten och anlitar revisorns efterträdare. Eftersom vi köper in revisorstjänsten behöver vi

                                                        inte ha någon revisorsuppleant.

9. Styrelsens ansvarsfrihet

    för 2018                                     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

10. Budget för 2019                       Budgeten godkändes av mötet.

 

11. Medlemsavgift för 2019          Mötet beslöt att behålla medlemsavgiften oförändrad, 300 kronor.

 

12. Ersättningar för

(styrelse & webbmaster)               Mötet beslöt att höja styrelseledamöternas arvode till 950 kronor och webbmasternas arvode till 700 kronor.

 

13. Motioner                                  Barometern diskuterades. Vi ska ha kvar Barometern 2019. Styrelsen ska göra upp riktlinjer för

                                                        denna och lägga ut dessa på Facebook och skicka ut dem till instruktörerna.

                                                        Marknadsföring av Barometern ska ske via hemsidan och genom att instruktörerna informerar

                                                        sina kursdeltagare om den.

 

14. Val av ordförande &               Ordförande:

funktionärer till styrelse              Jens Larsen, omval 1 år

samt kommittéer                         

                                                       Ledamöter:

                                                       Ingrid Dahlström, omval 2 år

                                                       Anne Bengtsson, vald till 2020

                                                       Ina Malmkvist, vald till 2020

                                                       Stefan Partoft, omval 2 år

 

                                                       Suppleant:

                                                       Sandra Larsson, omval 1 år

                                                       Camilla Larsen, omval 1 år

                                                       

                                                       Utbildningskommitté:

                                                       Annika Ingvarsson

                                                       Emma Jörgensen

 

                                                       Aktivitetskommitté:

                                                       Vilande, ideér och förslag på aktiviteter lämnas till styrelsen

                          

                                                       Valberedning:

                                                       Åsa Eriksson

                                                       Lise-Lott Rosenberg

 

                                                       Fixarkommitté:

                                                       Oliver Lindekrans

                                                       Stefan Partoft

                                                       Jens Larsen, ansvarig

 

                                                       Tävlingskommitté:

                                                       Ersätts av tävlingsansvariga – Sandra Larsson – agility och Ingela Sjögren – rallylydnad

                                                      

                                                       Webbmaster:

                                                       Kim Jönsson

                                                       Sandra Larsson

 

15. Övriga frågor                          Fråga om klubbmärke med klubbens logga. Lise-Lott af Vacker undersöker vad det finns för tryckeri

                                                       som eventuellt kan trycka upp loggan och ger förslag till styrelsen.

 

                                                       Fråga om samverkanskväll. Styrelsen har det under planering och återkommer med mer information.

                                                       Fixarkommittén planerar arbete med målning mm.

 

                                                       Fråga om befintliga hinder. Ett slalom är trasigt men ska fixas. De hinder som står i träningshagen

                                                       ska avvecklas. Hanna Nyström önskar köpa tre plasthinder.

 

                                                       Styrelsen informerar om ett förslag om att undersöka om det finns möjlighet att fixa en inomhushall

                                                       om intresse finns. Mötet visar intresse för detta förslag. Kommitté kan tillsättas för att jobba vidare

                                                       med förslaget.

 

16. Årsmötet avslutas                  Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.