Årsmöte i Staffanstorps Hundklub

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Staffanstorps Hundklubb till ordinarie årsmöte.

Datum: 20 februari 2020 kl. 18.30

Plats: Klubblokalen på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge

Dagordning  

 • 1.     Mötets öppnande
 • 2.     Val av mötesordförande
 • 3.     Val av mötessekreteare
 • 4.     Val av 2 st. personer att justera protokollet
 • 5.     Godkännande av dagordningen
 • 6.     Fastställande av röstlängd
 • 7.     Årsmötets behöriga utlysande
 • 8.     Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan för 2020
 • 9.     Ekonomisk berättelse, kassören rapportera
 • 10.   Revisionsberättelse
 • 11.   Frågan om ansvarsfrihet
 • 12.   Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter (webbmaster & styrelse ersättning)
 • 13.   Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag
 • 14.   Val av ordförande
 • 15.   Val av övriga ledamöter
 • 16.   Val av 2 st. ersättare
 • 17.   Val av revisor
 • 18.   Val av valberedning
 • 19.   Övriga frågor
 • 20.   Årsmötets avslutande

Vi vill gärna att ni anmäler om ni kommer, eftersom vi servera lite tilltugg och måste då veta hur många som kommer. Skicka en mail på styrelsen@staffanstorpshundklubb.se

Se även info på klubbens Facebooksida.