Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/9/6/staffanstorpshundklubb.se/httpd.www/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195 Årsmötesprotokoll 2020 | Staffanstorps Hundklubb

Årsmötesprotokoll 2020

                                Staffanstorps Hundklubb

                                                                      Årsmöte 2020-02-20

 

 • 1. Mötet öppnas                         Mötet öppnades av Jens Larsen som hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

 • 2. Val av mötesordförande        Till mötesordförande valdes Jens Larsen

 

 • 3. Val av mötessekreterare         Till mötessekreterare valdes Anne Bengtsson

 

 • 4. Val av två justerare                 Till justerare valdes Lise-Lott Rosenberg och Stefan Partoft

 

 • 5. Godkännande av                                  Dagordningen godkändes av mötet.

     dagordningen

 

 • 6. Fastställande av röstlängd                   Antal röstberättigade uppgick till 14 stycken.

 

 • 7. Årsmötets behöriga               Årsmötet har utlysts i rätt tid på hemsidan och på Facebook

      utlysande

 

 • 8. Verksamhetsberättelse &      Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan delades ut till mötesdeltagarna

      verksamhetsplan 2020                          Synpunkt på verksamhetsplanen – önskemål att KM i rallylydnad ska hållas under september eller oktober månad

 

 • 9. Ekonomisk berättelse,           Kassören gick igenom resultatrapporten för 2019 och det konstaterades att vi precis som 2018 har en god ekonomi.

      kassören rapporterar                            Budgeten för 2020 godkändes av mötet

 

 • 10. Revisionsberättelse               Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorn har haft några synpunkter som är åtgärdade. Kvitto på inköpt gräsklippare har försvunnit.

                                                                       Revisorn godkänner att ett nytt kvitto upprättas.

                                                       

 • 11. Frågan om ansvarsfrihet      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 

 • 12. Fastställande av medlemsavgift          Mötet beslöt att behålla medlemsavgiften oförändrad, 300 kronor per år samt att arvode till webbmaster ska vara 500 kronor per år

        och övriga avgifter (webbmaster       och 900 kronor per år till styrelseledamöterna

        & styrelseersättning

 

 • 13. Behandling av inkommande               Hemsidan behöver en uppfräschning. Arbetet med detta har börjat men än är det endast layouten som är ändrad.

        motioner och styrelsens förslag         Synpunkter på hemsidan – man vill kunna se hela texten i kalendern direkt utan att behöva klicka in.                

                                                                       Det tar för lång tid innan kursinformation kommer ut på hemsidan. Önskvärt att instruktörerna ska kunna lägga ut information.

                                                                       Tips och önskemål avseende hemsidan från medlemmar ska lämnas till webbmaster eller till styrelsen.

 

                                                                       Kodlås bör finnas på första grinden in till träningsbanan för att undvika att icke medlemmar använder träningsbanan

                                                                       som rastgård. Det sliter på banan och man plockar inte alltid upp efter sina hundar. Förslag om kodlås för att komma

                                                                       in på träningsbanan lämnas till styrelsen.

 

                                                                       Lampor på träningsbanan är felriktade. Mycket grenar kring lamporna kan vara orsak till detta och problemet kan förebyggas

                                                                       genom att klippa av grenar. Kraftringen ska kontaktas angående riktning av lamporna.

 

                                                                       Det finns inget toalettpapper på toaletten på träningsbanan. Avsikten är att toaletten endast ska vara öppen vid kurser

                                                                       och andra aktiviteter och då ska det finnas toalettpapper. Anledningen till att toaletten är öppen nu är att nyckeln är borta.

                                                                       Detta kommer att åtgärdas och toaletten ska låsas.

 

                                                                       Fråga varför träningsbanan inte gjorts vid. Vi hade en fixardag i december 2019 men vi var för få för att hinna med träningsplanen.

                                                                       Önskemål att planen fixas med grus mm innan vårens kurser startar.

 

                                                                       Styrelsen informerar om att vi själv kommer att klippa agilityhagen 2020. Green fortsätter klippa stora hagen och tömma tunnorna.

 

 • 14. Val av ordförande                                Jens Larsen, omval 1 år

 

 • 15. Val av övriga ledamöter                      Ina Malmkvist (kassör), omval 2 år                                                     

                                                                       Stefan Partoft, vald till 2021

                                                                       Kristina Jensen (sekreterare), nyval 2 år

                                                                       Oliver Lindekrans, nyval 2 år

                                                            

 • 16. Val av 2 st. ersättare                            Sandra Larsson, omval 1 år

                                                                       Camilla Larsen, omval 1 år

                                                       

 • 17. Val av revisor                                       Titti Holst, inköpt tjänst år 2020                                                                      

 

 • 18. Val av valberedning                             Åsa Eriksson

                                                                       Lise-Lott Rosenberg

 

                                                                                                              

 • 19. Övriga frågor Staffanstorps Hundklubb är medlem i Riksidrottsförbundet. Vi har därmed tillgång till deras utbildningar.

                                                                       Styrelsen ska kontakta Riksidrottsförbundet angående deras utbildning för styrelseledamöter och valberedning.

                                                                   

                                                                       Fråga om vilka kommittéer vi ska ha och hur vi ska få ihop medlemmar till dem. Styrelsen sammanställer hur

                                                                       kommittéerna ska se ut och informerar medlemmarna om detta.

                                                                       Lise-Lott Rosenberg har lämnat intresse för sponsorkommittén och Hanna Andersson för stugkommittén.

 

                                                                       Fråga om det kommer att bli några träningsgrupper 2020. Styrelsens förslag är att vi ska ha två träningsgrupper

                                                                       i agility (en för nybörjare och en för avancerade) och en i rallylydnad samt att en kväll i veckan ska vara ledig för

                                                                       träningsgrupperna. Möte med instruktörerna angående detta är planerat till den 2 mars 2020.    

 

                     

 • 20. Årsmötet avslutande                Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.