Sponsorer

Rallyfolket kommer att starta upp en träningsgrupp for rallylydnad. För tillfället kommer den att ligga på onsdagar mellan 18:30- 21:30 med start den 24/7. Vill du vara med så kontakta Anne Bengtsson på anne@staffanstorpshundklubb.se Här kan du få ytterlig information.

Hunden i våra hjärtan

Bild kopierat från internet

 

Den 1/9 är det ju hunden i våra hjärtan på Kronotorps möllan Arlöv. Här är vi med. Detta är ett bra tillfälle för våra klubb att visa upp sig från vår bästa sida. Och våra bästa sida är ju när vi kan visa alla andra hur duktiga vi är på […]

KM agility 22/9

Den 22 september kommer vi att ha klubbmästerskap i agility. Mer information kommer.

En uppdatering av poängsystemet

Eftersom vi kommer behöva en del hjälp nu framöver så kommer här en liten reminder:

Alla hjälpande händer är välkomna! När du har tid att redovisa så maila till Ingrid D (ingriddahlstrom49@gmail.com). Berätta vad du gjort, datum samt antal timmar. Att hjälpa till på klubben är ett bra sätt att komma in i klubben […]

Hound and Horse dag

Hej alla hundvänner

Förre året den 2 september hade vi nöjet att vara med på ett event som hette: Hunden i våra hjärtan.

Det var kulturföreningen MedVind som hade ett arrangemang vid Kronetorps mölla i Arlöv, och där hade de olika uppvisningar av assistanshundar, agility,rallylydnad och nosework. Där var även veterinär och många andra […]

Spårkurs 1 juni

Spårdag den 1 juni, intresseanmälan. Dagen startar kl 10 och avslutas kl 15. Kostnad 350 kr.  Vi spårar strax norr om Genarp. Vägbeskrivning och all övrig info kommer till de anmälda.    Betala inte förrän du får bekräftelse om plats.    Anmälan och frågor till:  ingrid@staffanstorpshundklubb.se […]

Årsmöte 2019

Vi har ju haft årsmöte, så här kommer lite info om vad som blev behandlat för Er som vill veta

Staffanstorpshundklubb Årsmöte 2019-02-27

1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Jens Larsen som hälsade alla hjärtligt välkomna.

2. Fastställande av röstlängd Antal röstberättigade uppgick till 15 stycken.

3. […]

Verksamhetsberettelse för 2018 och plan för 2019

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande Jens Larsen

Vice ordförande Ina Malmkvist

Kassör Ingrid Dahlström

Sekreterare Anne Bengtsson

Ledamot Stefan Partoft

Suppleant Camilla Larsen

Suppleant Sandra Larsson

Antalet medlemmar var vid årets slut 298 st.

Vi började […]

Balans och resultat för 2018

För er som är intresserade av klubbens ekonomi så kan ni här se hur det gick i 2018

balans 2018

Resultatfil

 

kallelse till årsmötet 27/2

Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Staffanstorps Hundklubb till ordinarie årsmöte.

Datum: 27 februari 2019 kl. 18.30

Plats: Klubblokalen på Hemvärnsgården i Kyrkheddinge

Dagordning.

Mötet öppnas Fastställande av röstlängd Mötets utlysande Godkännande av dagordningen Val av mötets funktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) 2 st. justeringspersoner Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2019 Ekonomisk redogörelse Revisionsberättelse Styrelsens […]