Corona

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott med anledning av Covid-19.

Vi håller kurser utomhus i små grupper (ca 5-10 pers) där vi håller minst 2 meters avstånd till varandra men vi ber ändå alla att själva riskbedöma sin egen situation oavsett om man är i en riskgrupp eller ej.
Har man symptom, även milda, ska man hålla sig hemma.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/?fbclid=IwAR10XNzu4Ah_2DPDWM5H-2Kq6Rluc9sVkA-kzGxsICxJMD4ANCO9bRNPYDU