Sponsorer

Plocka in och städdag

 

🐾🧹LUSSESTÄDDAG!! 💪

Skriv upp i kalendern: lördagen den 14:e december kl 10.00 🕙

Det är dags att plocka in agilityhindren, inventera vad som behöver repareras eller kasseras och boden behöver rensas och städas.

 

Det finns även grus på plats, om några vill fylla igen lite hålor i agilityhagen så ta med en extra skottkärra och skyffel.

 

Vi kommer att bjuda på lite lussefika till alla som kommer och hjälper till! 🍪☕️

 

Glöm inte att meddela till kassören vilka timmar ni hjälper till på klubben så ni kan utnyttja vårt bonussystem!

 

Prova-på-dag för hela familjen

Gillar du hundar? Kom och träffa härliga hundar och prova på agility och canicross!

13 oktober kl 13-15

Staffanstorps hundklubb, Gullåkravägen i Staffanstorp

       Prova på agility och canicross

       Uppvisning av agility och canicross

       Bokrelease av Fakta om agility

       Bli fotad med din hund

Vi bjuder på fika!

Möjlighet att köpa grillad korv

Kom med eller utan egen hund!

 

Agility = hinderbana där hunden tar olika hinder i viss ordning

Canicross = löpning med hund i lina och midjebälte. Rolig motionsform för både hund och människa!

Arr: Staffanstorps hundklubb och Nypon förlag

Träningsgruppen

Till alla medlemmar:

 Styrelsen har fått in flera förfrågningar om olika träningsgrupper i klubben. Problem har uppstått i att på grund av kursverksamhet har det inte funnits plats för träningsgrupper på träningsbanan under vardagarna och intresset för att träna på helgerna har varit svagt.

 Vi har tittat på olika alternativ som tex att hyra annan lokal till olika verksamheter men inte hittat någon bra lösning.

 Vi har tagit fram ett förslag för att tillgodose medlemmarnas önskan om träningsgrupper som vi hoppas kunna implementera till våren. Vi kommer att informera er mer när förslaget är fullt utarbetat.

Dessvärre får vi fram till dess uppmana våra medlemmar att fortsätta träna tillsammans när det är luckor i kursverksamheten.

 

 Med vänlig hälsning

 Styrelsen

KM rallylydnad 2/11 2019

Till alla medlemmar!
Lörd. 2/11 är det KM i rallylydnad. Det blir två klasser, nybörjarklass för er som inte tävlat ännu och en avancerad klass. Eftersom vädret kan vara ganska ruggigt, blir det inomhus i Kongsmarkens Anngilityhall.
Anmäl er till ingela@staffanstorpshundklubb.se senast 25/10.

Rallyfolket kommer att starta upp en träningsgrupp for rallylydnad. För tillfället kommer den att ligga på onsdagar mellan 18:30- 21:30 med start den 24/7. Vill du vara med så kontakta Anne Bengtsson på anne@staffanstorpshundklubb.se Här kan du få ytterlig information.

En uppdatering av poängsystemet

Eftersom vi kommer behöva en del hjälp nu framöver så kommer här en liten reminder:

Alla hjälpande händer är välkomna! När du har tid att redovisa så maila till Ingrid D (ingriddahlstrom49@gmail.com). Berätta vad du gjort, datum samt antal timmar. Att hjälpa till på klubben är ett bra sätt att komma in i klubben och lära känna nya människor. Det spelar ingen roll om du har mycket erfarenhet eller ingen alls, det finns en plats för alla – och alla behövs! Så här går det till: Varje gång du hjälper till med något som gynnar klubben tjänar du poäng som du sedan kan använda som hel- eller delbetalning för klubbkläder, kurser, föreläsningar, mm. Hur många poäng du tjänar beror på hur mycket tid du lägger ner. Du kan räkna poäng från hela 2018.

OBS! Allt som ska betalas med hjälp av poängsystemet (helt eller delvis) ska betalas av klubben, du ska inte betala själv.

Exempel på vad som räknas:

• Allt som görs för att klubben ska bli till en trevlig och funktionell plats för alla medlemmar, som städning, reparationer, byggnation, krattning, plantering och vård av klubbstugan…

• Allt arbete som behöver utföras inför, under och efter evenemang och tävling, all planering och efterarbete för instruktör i samband med kurs, allt administrativt arbete som utförs för klubbens räkning, t.ex. medlemsregistrering, bokföring, protokoll och hemsida.

• Möten angående verksamhet inom kommittéer, sektorer eller hela klubben.

• Allt arbete som utförs för klubben ger poäng, dvs uppgiften måste gynna föreningen i stort, inte enskild individ.

• För vald funktion såsom styrelse- och valberedningsarbete utgår inga poäng.

• Egen träning, träningsgrupp, utbildning etc. räknas inte.

Instruktörerna får bibehålla sin möjlighet att gå en fri kurs om året utan att behöva använda sig av poängsystemet. Du kan använda dina poäng till allt helt eller delvis med dina intjänade poäng, även ditt medlemskap. Man kan aldrig omsätta poäng till pengar. En förutsättning för att poäng ska räknas både vid intjänandet och utnyttjandet är att du har ett giltigt medlemskap i klubben. 1 timme = 1 poäng, 1 poäng är värd 10 kronor

 

Då detta är nytt för alla så får du gärna fråga om du är osäker på reglerna: mail se ovan eller tel 0709 997796

Hound and Horse dag

Hej alla hundvänner

Förre året den 2 september hade vi nöjet att vara med på ett event som hette: Hunden i våra hjärtan.

Det var kulturföreningen MedVind som hade ett arrangemang vid Kronetorps mölla i Arlöv, och där hade de olika uppvisningar av assistanshundar, agility,rallylydnad och nosework. Där var även veterinär och många andra aktörer på plats. Lotteri, Hundquiz och försäljning fanns med.

Detta blev ett uppskattat evenemang som vi i Staffanstorps Hundklubb fick nöjet att vara med på.

Nu i år så har vi fått inbjudan till att vara med på detta och i år kommer vi att få en större yta så vi kan göra en uppvisning i rallylydnad och en uppvisning i agility. I år kommer det att gå av stapeln den 1 September

Detta är ju en jättebra möjlighet för oss att göra en bra reklam för våra underbara klubb, och för de kurser som vi har att erbjuda

Det är här att ni medlemmar kommer in i bilden. Vi behöver folk som vill ställa upp på en uppvisning i rally och en uppvisning i agility. Vi kommer även att behöva några som står vid ett bord och delar ut lite material om klubben samt talar med folk om oss. Lotteri och försäljning, får vi inte ha, men det kommer att finnas på området.

Är du den som vill vara med på detta, så skicka ett mail till styrelsen@staffanstorpshundklubb.se så kommer vi ta kontakt med dig om hur vi går till väga.

Styrelsen/ Jens

 

Spårkurs 1 juni

Spårdag den 1 juni, intresseanmälan. Dagen startar kl 10 och avslutas kl 15. Kostnad 350 kr. 
Vi spårar strax norr om Genarp. Vägbeskrivning och all övrig info kommer till de anmälda. 
 
Betala inte förrän du får bekräftelse om plats. 
 
Anmälan och frågor till:  ingrid@staffanstorpshundklubb.se

Årsmöte 2019

Vi har ju haft årsmöte, så här kommer lite info om vad som blev behandlat för Er som vill veta

                                                                   Staffanstorpshundklubb   Årsmöte 2019-02-27

 

1. Mötet öppnas                          Mötet öppnades av Jens Larsen som hälsade alla hjärtligt välkomna.

 

2. Fastställande av röstlängd     Antal röstberättigade uppgick till 15 stycken.

 

3. Mötets utlysande                    Mötet är utlyst på hemsidan och på Facebook vilket mötet godkände.

 

4. Godkännande av                     Dagordningen godkändes av mötet.

    dagordningen

 

5. Val av mötets funktionärer

    a) ordförande                           Till ordförande valdes Jens Larsen

    b) sekreterare                           Till sekreterare valdes Anne Bengtsson

    c) två justerare                         Till justerare valdes Annika Ingvarsson och Stefan Partoft

 

6. Verksamhetsberättelse 2018

    verksamhetsplan 2019             Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan delades ut till mötesdeltagarna.

 

7. Ekonomi – kassörens rapport  Kassören gick igenom resultatrapporten för 2018 och det konstaterades att vi har en god ekonomi.

 

8. Revisionsberättelse                   Revisionsberättelsen lästes upp. Vår nuvarande revisor går i pension men vi fortsätter att köpa

                                                        in tjänsten och anlitar revisorns efterträdare. Eftersom vi köper in revisorstjänsten behöver vi

                                                        inte ha någon revisorsuppleant.

9. Styrelsens ansvarsfrihet

    för 2018                                     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

10. Budget för 2019                       Budgeten godkändes av mötet.

 

11. Medlemsavgift för 2019          Mötet beslöt att behålla medlemsavgiften oförändrad, 300 kronor.

 

12. Ersättningar för

(styrelse & webbmaster)               Mötet beslöt att höja styrelseledamöternas arvode till 950 kronor och webbmasternas arvode till 700 kronor.

 

13. Motioner                                  Barometern diskuterades. Vi ska ha kvar Barometern 2019. Styrelsen ska göra upp riktlinjer för

                                                        denna och lägga ut dessa på Facebook och skicka ut dem till instruktörerna.

                                                        Marknadsföring av Barometern ska ske via hemsidan och genom att instruktörerna informerar

                                                        sina kursdeltagare om den.

 

14. Val av ordförande &               Ordförande:

funktionärer till styrelse              Jens Larsen, omval 1 år

samt kommittéer                         

                                                       Ledamöter:

                                                       Ingrid Dahlström, omval 2 år

                                                       Anne Bengtsson, vald till 2020

                                                       Ina Malmkvist, vald till 2020

                                                       Stefan Partoft, omval 2 år

 

                                                       Suppleant:

                                                       Sandra Larsson, omval 1 år

                                                       Camilla Larsen, omval 1 år

                                                       

                                                       Utbildningskommitté:

                                                       Annika Ingvarsson

                                                       Emma Jörgensen

 

                                                       Aktivitetskommitté:

                                                       Vilande, ideér och förslag på aktiviteter lämnas till styrelsen

                          

                                                       Valberedning:

                                                       Åsa Eriksson

                                                       Lise-Lott Rosenberg

 

                                                       Fixarkommitté:

                                                       Oliver Lindekrans

                                                       Stefan Partoft

                                                       Jens Larsen, ansvarig

 

                                                       Tävlingskommitté:

                                                       Ersätts av tävlingsansvariga – Sandra Larsson – agility och Ingela Sjögren – rallylydnad

                                                      

                                                       Webbmaster:

                                                       Kim Jönsson

                                                       Sandra Larsson

 

15. Övriga frågor                          Fråga om klubbmärke med klubbens logga. Lise-Lott af Vacker undersöker vad det finns för tryckeri

                                                       som eventuellt kan trycka upp loggan och ger förslag till styrelsen.

 

                                                       Fråga om samverkanskväll. Styrelsen har det under planering och återkommer med mer information.

                                                       Fixarkommittén planerar arbete med målning mm.

 

                                                       Fråga om befintliga hinder. Ett slalom är trasigt men ska fixas. De hinder som står i träningshagen

                                                       ska avvecklas. Hanna Nyström önskar köpa tre plasthinder.

 

                                                       Styrelsen informerar om ett förslag om att undersöka om det finns möjlighet att fixa en inomhushall

                                                       om intresse finns. Mötet visar intresse för detta förslag. Kommitté kan tillsättas för att jobba vidare

                                                       med förslaget.

 

16. Årsmötet avslutas                  Ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

 

Verksamhetsberettelse för 2018 och plan för 2019

 

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande                Jens Larsen

Vice ordförande        Ina Malmkvist

Kassör                       Ingrid Dahlström

Sekreterare               Anne Bengtsson

Ledamot                    Stefan Partoft

Suppleant                  Camilla Larsen

Suppleant                  Sandra Larsson

 

Antalet medlemmar var vid årets slut 298 st.

 

Vi började verksamhetsåret med att röja och städa både i boden på träningsbanan och i klubblokalen.

Styrelseledamöter, instruktörer och entusiastiska medlemmar deltog i arbetet.

 

Den 10 juni var det dags för Hundens nationaldag. Upplägget var ungefär detsamma som 2017. Stationer med aktiviteter, möjlighet att prova på rallylydnad, uppvisning i rallylydnad och nosework, tunnelrace och försäljning av korv och fika.

Vi hade inte lika många besökare som 2017. Men med tanke på den värmebölja vi befann oss i så var det ändå förhållandevis många som kom.

 

I september fick vi ett erbjudande om att delta i ett event i Burlöv “Hunden i vård hjärtan”. Där hade vi en monter med möjlighet att prova på Rallylydnad. Många besökte oss och visade intresse för vår verksamhet och våra kurser.

 

Under hösten hade vi också en föreläsning om draghundssport. Det fanns då även möjlighet att prova på drag med sin hund.

 

Ett klubbmästerskap i Rallylydnad har genomförts under hösten.

 

För att premiera de medlemmar som på olika sätt hjälper till vid aktiviteter med mera har styrelsen infört ett bonussystem. Det går ut på att man som medlem får poäng för varje timme man arbetat för klubben. Poängen omsätts i pengar som kan användas av medlemmen för t ex friskvård, föreläsningar och böcker.

 

Intresset för våra kurser har varit stort. Under året har vi haft följande kurser:

5   valpkurser

8   kurser i vardagslydnad

3   pre-agilitykurs

4  nybörjare agility

10 agilitykurser plus en sommarkurs

4   rallylydnadskurser

3  kurser i Nosework

 

Under verksamhetsåret har vi gjort ett par större investeringar. Lagom till Hundens nationaldag köpte vi en toalett till träningsbanan Den är mycket uppskattad av instruktörer och kursdeltagare. Under hösten köpte vi en container för agilityhinder då den befintliga inte räcker till. Den nya containern är placerad på stora planen.

Vi har även köpt in en del träningsmaterial och mer kommer att köpas in under 2019.

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till våra duktiga instruktörer för ert enastående jobb, till alla som gått kurs hos oss under året och alla medlemmar som på olika sätt hjälpt till och medverkat till ett fantastiskt verksamhetsår.

 

Staffanstorp den 27 februari 2019

 

Styrelsen

 

 

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsplan 2019

 

Styrelsen planerar att även 2019 genomföra kurser både under våren och hösten.

Följande kurser planeras:

Valp

Vardagslydnad

Pre-agility

Agility

Rallylydnad

Nosework

Spår i mån av mark

 

Dessutom kommer det att hållas kurs i aktivering mm på dagtid, vardag, under våren.

 

De investeringar som vi påbörjat under 2018 kommer att fortsätta under 2019.

Vi kommer bland annat att köpa in mer träningsmaterial och inredning till den nya containern.

 

Givetvis kommer det att bli en hel del aktiviteter under 2019.

 

Redan den 7 mars ska vi ha en föreläsning om ID hundar och deras verksamhet.

 

Vi har börjat verksamhetsåret med en blåbärstävling inomhus den 16 februari.

En ny blåbärstävling kommer att genomföras annandag påsk, den 22 april. Då kommer vi även att ha agilityklass.

 

Den 16 maj ska vi ha en träningskväll inför klubbmästerskapen som ska gå av stapeln den 21 maj.

 

Hundens nationaldag ska vi förstås ha. I år blir det den 9 juni.

 

Fler aktiviteter kommer att planeras under verksamhetsåret.

Styrelsen hoppas på ett lika stort intresse 2019 för våra kurser och aktiviteter och ett lika stort engagemang från våra medlemmar då det gäller att hjälpa till att göra Staffanstorps Hundklubb till en klubb att växa och trivas i.

 

Staffanstorp den 27 februari 2019

 

Styrelsen