Verksamhetsberettelse för 2018 och plan för 2019

 

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande                Jens Larsen

Vice ordförande        Ina Malmkvist

Kassör                       Ingrid Dahlström

Sekreterare               Anne Bengtsson

Ledamot                    Stefan Partoft

Suppleant                  Camilla Larsen

Suppleant                  Sandra Larsson

 

Antalet medlemmar var vid årets slut 298 st.

 

Vi började verksamhetsåret med att röja och städa både i boden på träningsbanan och i klubblokalen.

Styrelseledamöter, instruktörer och entusiastiska medlemmar deltog i arbetet.

 

Den 10 juni var det dags för Hundens nationaldag. Upplägget var ungefär detsamma som 2017. Stationer med aktiviteter, möjlighet att prova på rallylydnad, uppvisning i rallylydnad och nosework, tunnelrace och försäljning av korv och fika.

Vi hade inte lika många besökare som 2017. Men med tanke på den värmebölja vi befann oss i så var det ändå förhållandevis många som kom.

 

I september fick vi ett erbjudande om att delta i ett event i Burlöv “Hunden i vård hjärtan”. Där hade vi en monter med möjlighet att prova på Rallylydnad. Många besökte oss och visade intresse för vår verksamhet och våra kurser.

 

Under hösten hade vi också en föreläsning om draghundssport. Det fanns då även möjlighet att prova på drag med sin hund.

 

Ett klubbmästerskap i Rallylydnad har genomförts under hösten.

 

För att premiera de medlemmar som på olika sätt hjälper till vid aktiviteter med mera har styrelsen infört ett bonussystem. Det går ut på att man som medlem får poäng för varje timme man arbetat för klubben. Poängen omsätts i pengar som kan användas av medlemmen för t ex friskvård, föreläsningar och böcker.

 

Intresset för våra kurser har varit stort. Under året har vi haft följande kurser:

5   valpkurser

8   kurser i vardagslydnad

3   pre-agilitykurs

4  nybörjare agility

10 agilitykurser plus en sommarkurs

4   rallylydnadskurser

3  kurser i Nosework

 

Under verksamhetsåret har vi gjort ett par större investeringar. Lagom till Hundens nationaldag köpte vi en toalett till träningsbanan Den är mycket uppskattad av instruktörer och kursdeltagare. Under hösten köpte vi en container för agilityhinder då den befintliga inte räcker till. Den nya containern är placerad på stora planen.

Vi har även köpt in en del träningsmaterial och mer kommer att köpas in under 2019.

 

Styrelsen vill rikta ett stort tack till våra duktiga instruktörer för ert enastående jobb, till alla som gått kurs hos oss under året och alla medlemmar som på olika sätt hjälpt till och medverkat till ett fantastiskt verksamhetsår.

 

Staffanstorp den 27 februari 2019

 

Styrelsen

 

 

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsplan 2019

 

Styrelsen planerar att även 2019 genomföra kurser både under våren och hösten.

Följande kurser planeras:

Valp

Vardagslydnad

Pre-agility

Agility

Rallylydnad

Nosework

Spår i mån av mark

 

Dessutom kommer det att hållas kurs i aktivering mm på dagtid, vardag, under våren.

 

De investeringar som vi påbörjat under 2018 kommer att fortsätta under 2019.

Vi kommer bland annat att köpa in mer träningsmaterial och inredning till den nya containern.

 

Givetvis kommer det att bli en hel del aktiviteter under 2019.

 

Redan den 7 mars ska vi ha en föreläsning om ID hundar och deras verksamhet.

 

Vi har börjat verksamhetsåret med en blåbärstävling inomhus den 16 februari.

En ny blåbärstävling kommer att genomföras annandag påsk, den 22 april. Då kommer vi även att ha agilityklass.

 

Den 16 maj ska vi ha en träningskväll inför klubbmästerskapen som ska gå av stapeln den 21 maj.

 

Hundens nationaldag ska vi förstås ha. I år blir det den 9 juni.

 

Fler aktiviteter kommer att planeras under verksamhetsåret.

Styrelsen hoppas på ett lika stort intresse 2019 för våra kurser och aktiviteter och ett lika stort engagemang från våra medlemmar då det gäller att hjälpa till att göra Staffanstorps Hundklubb till en klubb att växa och trivas i.

 

Staffanstorp den 27 februari 2019

 

Styrelsen