Verksamhetsplan & Verksamhetsberättelse

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse 2019.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande               Jens Larsen

Vice ordförande        Ina Malmkvist

Kassör                       Ingrid Dahlström

Sekreterare               Anne Bengtsson

Ledamot                    Stefan Partoft

Suppleant                  Camilla Larsen

Suppleant                  Sandra Larsson

Antalet medlemmar var vid årets slut 290 st.

Första kvartalet av verksamhetsåret var intensivt med flera aktiviteter. Vi hade två blåbärstävlingar i agility, en inomhus i februari och en utomhus i april.

I mars kom Katarina Holmer och föreläste om ID-hundar. Intresset var stort och många medlemmar kom och lyssnade på Katarina och hennes kollega.

Även detta verksamhetsår arrangerade vi Hundens nationaldag enligt samma koncept som tidigare år. Stationer med aktiviteter, möjlighet att prova på rallylydnad, uppvisning i

rallylydnad och nosework, tunnelrace och försäljning av korv och fika. Nytt för året var information om och prova på canicross. Staffanstorps lokalpolis var också på plats

och informerade bland annat om det samarbete man inlett med hundägare i kommunen.

Under sommaren hölls också en del aktiviteter. Vi hade en uppskattad grillkväll med strålade väder och roliga aktiviteter.

En varm och solig dag hölls en “skattjakt” i Nosework som gick ut på att hitta gömda dofter av eukalyptus i 9 områden runt om i parken vid vår klubb. Det var 6 lag anmälda ,både från vår klubb och utombys. Varje lag bestod av 2-4 förare och lika många hundar. Varje område hade gömmor med en bokstav bredvid, men bara en hade doften eukalyptus.

Det gällde för lagen att hundarna nosade upp rätt gömma och att förarna antecknade den bokstaven rätt gömma hade. När alla lagen hittat alla de rätta gömmorna skulle de bilda ett ord av de bokstäverna. Även detta en mycket uppskattad aktivitet.

En kvällstävling i agility hanns också med, även denna kväll med strålande väder.

Hösten började med att vi hade uppvisning i agility och balansboll då Evidensia i Staffanstorp hade öppet hus.

Precis som i fjol blev vi inbjudna att delta i eventet Hunden i vår hjärtan vid Kronetorps mölla. Där hade vi uppvisning i nosework och rallylydnad, prova på rallylydnad och

information om hjärt- lungräddning.

En söndag i oktober hade vi bokrelease av boken Fakta om agility. Då fanns det också tillfälle att prova på agility och canicross.

Ett klubbmästerskap i agility och ett i rallylydnad har genomförts under hösten.

Under årets sista månad hade vi en föreläsning om fyrverkeri och rädsla hos hund och en städdag på träningsbanan.

Intresset för våra kurser har även under 2019 varit stort och vi har haft följande kurser:

9 valpkurser

6 vardagslydnadskurser

4 pre agilitykurser

16 agilitykurser

5 rallylydnadskurser

4 kurser i nosework

Under verksamhetsåret har vi köpt in en del träningsmaterial.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till våra duktiga instruktörer för ert enastående jobb, till alla som gått kurs hos oss under året och alla medlemmar som på olika sätt hjälpt till och medverkat till ett fantastiskt verksamhetsår.

Staffanstorp den 20 februari 2019

Styrelsen

Staffanstorps Hundklubb

Styrelsens verksamhetsplan 2020

Styrelsen planerar att även 2020 genomföra kurser både under våren och hösten.

Följande kurser planeras:

Valp

Vardagslydnad

Pre-agility

Agility

Rallylydnad

Nosework

Spår i mån av mark

Under 2020 kommer vi att röja och inreda boden på träningsbanan med hyllor och förvaringslådor. Vi kommer även att köpa in partytält för bland annat doftprov Nosework.

Datum för Hundens nationaldag 2020 är den 7 juni.

Klubbmästerskap i agility och rallylydnad kommer att hållas under september månad.

Det finns förslag till aktiviteter 2020 som till exempel att vi ska anordna caincrosstävling och ha loppis av hundsaker i samband med någon aktivitet.

Den så populära skattjakten i Nosework hoppas vi kunna genomföra även 2020.

Styrelsen har gått ut med en efterlysning av medlemmar till kommiteér som planerar och anordnar aktiviteter med mera. Givetvis har vi kvar bonussystemet för att uppmuntra och

premiera de medlemmar som hjälper till med våra aktiviteter.

Aktiviteter kommer att planeras fortlöpande under verksamhetsåret.

Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen aktivt letat efter en inomhuslokal för vår kursverksamhet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 och vi kommer även att söka bidrag för att finansiera detta. Styrelsen arbetar också för att få tillgång till mer mark för träning utomhus.

Styrelsen hoppas på ett lika stort intresse 2020 för våra kurser och aktiviteter och ett lika stort engagemang från våra medlemmar då det gäller att hjälpa till att göra Staffanstorps Hundklubb till en klubb att växa och trivas i.

Staffanstorp den 20 februari 2019

Styrelsen